Why is bokashi so important?

(English text below)

ဘိုကာ႐ွီကဘာေၾကာင့္အရမ္းအေရးပါေနရတာလဲ
ကမၻာမွာေအာ္ဂဲနစ္အမိႈက္နဲ႔ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္တဲ့အမိႈက္ဆိုၿပီးလူေတြစြန္႔ပစ္ၾကတဲ့အမိႈက္အမ်ိဳးစားႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါတယ္။ျမန္မာျပည္မွာကေတာ့ဒီႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေရာေႏွာၿပီးေျမဖို႔တာ၊က်င္းေတြခ်ိဳင့္ေတြဖို႔ရာမွာသံုးၾကတယ္။


ပလပ္စတစ္၊သတၱဳ၊သံတိုသံစ၊စကၠဴနဲ႔ ဖလ္ေတြမွန္ေတြလိုေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေကာက္ၿပီးျပန္လည္အသံုးျပဳသင့္တာအသိသာႀကီးပဲ။အဲလိုလုပ္လည္းလုပ္ေနၾကတာပါပဲ။ျပႆနာကေအာ္ဂဲနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးခုခ်ိန္ထိဘယ္လို႐ွင္းလင္းတဲ့အစီစဥ္မွမ႐ွိေသးတာပါပဲ။
ေျမႀကီးကလာတဲ့ဟာမွန္သမွ်ေျမႀကီးဆီျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ေျမဆီလႊာကိုသမမွ်တေအာင္ထိန္းသိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ။ဒီလိုေျမဆီေျမဩဇာကိုမွ်တညီၫြတ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းဖို့အတြက္ဆိုဘိုကာ႐ွီနည္းစနစ္ကအေကာင္းဆံုးေတြထဲကတစ္ခုဆိုတာျငင္းမရႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။
ရန္ကုန္မွာပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုေျမကသဲထူၿပီးအဆီအႏွစ္လည္းနည္းပါးပါတယ္။မျကာခဏဆိုသလိုပဲဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔လည္းပစၥလတ္ခက္ျပဳမူၾကတယ္။စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ၿမိဳ႕ျပပန္းမာလ္ဥယ်ဥ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊တျခားစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ရာျဖစ္ေစ ေျမဆီလႊာေကာင္းတည္ေဆာက္တဲ့နည္းကေတာ့ကာဗြန္အႏွစ္အသား..(ေျမဆီ)ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းပါပဲ။ဒါကလည္းေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းေတြေပါင္းထည့္ျခင္းကသာရပါတယ္။ႏြားခ်ီး၊လယ္ယာထြက္အမိႈက္၊မီးဖိုေခ်ာင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဘာေနေနရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ၿမိဳ႔ျပဝန္းက်င္မွာအမ်ားဆံုးရႏိုင္တာကမီးဖိုေခ်ာင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး၊ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာကလည္း…Food Wastes…နဲ႔ေျမဩဇာျပဳလုပ္တဲ့နည္းလမ္းေကာင္း႐ွိထားတာ မို႔ဒါကသာအသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ။ေက်းရြာေတြ၊လမ္းေထာင့္ေတြ၊လသာေဆာင္ေတြ၊ၿမိဳ႕ျပစိုက္ခင္းစတာေတြမွာသာက်ေနာ္တို႔အဆီအႏွစ္ျပည့္ဝတဲ့သဘာဝေျမဩဇာေကာင္းကိုဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာ့၊အနာဂတ္အတြက္ပိုစိမ္းလန္းစိုေျပၿပီး၊အစားအေသာက္ဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈလည္းျမင့္မားတဲ့ဝန္းက်င္သစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ပိုႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေျခတစ္လွမ္းခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၿပီလို႔ဆိုရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တျခားရႈေထာင့္အရလည္းဘိုကာ႐ွိကအေရးပါပါေသးတယ္။ဒီတိုင္စြန္႔ပစ္ထားျပီးပုတ္သိုးသြားတဲ႔ဘယ္လိုေအာ္ဂဲနစ္အမိႈက္မဆိုက..မီသိန္းနဲ႔ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကဲ့သို႔ေသာကာဗြႏ္ဓာတ္ေငြ႔ေတြကိုဖန္တီးထုတ္လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ဒီလိုဓာတ္ေငြ႕ေတြကိုသာမာန္အမိႈက္ပံုေနက်ေနရာေတြ၊က်င္းဖို႔ထားတဲ့ေနရာေတြ၊သို႔မဟုတ္အမိႈက္႐ွိတဲ့ေနရာေတြမွာပဲထုတ္လႊတ္ပါလိမ့္မယ္။ဒီနည္းနဲ႔ပဲေအာ္ဂဲနစ္စြန္ပစ္အမိႈက္ေတြရဲ႕၅၀ရာနႈန္းေလာက္ေသာကာဗြန္ေတြကေလထဲမွာပဲေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးသြားရပါတယ္။
ဘိုကာ႐ွိကတနည္းတလမ္းအားျဖင့္ေအာ္ဂဲနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကထြက္တဲ့ကာဗြန္အားလံုးနီးပါးကိုအမွန္တကယ္လိုအပ္ၿပီးအသံုးလည္းဝင္တဲ့ေျမဆီလႊာအားျဖည့္ကာဗြန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။တကယ္မလိုအပ္တဲ့ေလဟာနယ္ကာဗြန္အျဖစ္ကိုေတာ့မဖန္တီးမျဖစ္ေပၚေစဘူးေပါ့ဗ်ာ။
ဒါေၾကာင့္လည္းမီးဖိုေခ်ာင္ကေန႔စဥ္ထြက္တဲ့လက္က်န္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကေနတဆင့္အလြန္ေကာင္းမြန္ႂကြယ္ဝတဲ့ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္ရာမွာမ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ဘိုကာ႐ွီနည္းစနစ္ဟာအလြန္အေရးပါေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
/Inda

We have two types of ”trash” in the world, organic and non-organic, and in Myanmar these are typically mixed and sent to landfill. Clearly, all non-organic materials such as plastics, metals, paper, glass etc should be collected and recycled, but currently there is no clear solution for organic waste. Anything that has come from the soil should be returned to the soil if the equation is going to hold, and bokashi is a good way of making that happen.
In Yangon, the soil is typically sandy and low in nutrients; often it has been badly treated with chemicals. The way to build a good soil for agriculture, urban or otherwise, is to increase the carbon content (humus), and this is done by adding organic matter. Cow manure, agricultural waste, or food waste, it doesn’t matter, but in urban environments the thing we have best access to is food waste so it makes sense to use this now that we have a smart way of doing it. If we can build fertile soil on street corners, in villages, on balconies and on urban farms, we have come one big step closer to creating a greener environment and improving food security for the future.
Bokashi is also important from another perspective. Any form of organic material, left to rot, will create carbon gases (methane and carbon dioxide). These gases are emitted whether the organic waste is on a landfill or in a traditional compost pile. As much as 50% of the carbon in the organic material is lost this way to the atmosphere. Bokashi works in another way which means that nearly all the carbon is converted to soil carbon (where it is needed) and not to atmospheric carbon (where it is definitely not needed).
/Jenny

31562201_2010526155879157_6816916578886941330_n

Published by Bokashi Myanmar

Organic waste is not trash! #soilrevolution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: