We’re making Bokashi bran

(ေအာက္မွာျမန္မာလိုပါတယ္ေနာ္

We’re making bokashi bran!
Admittedly it’s only a test production but it seems like we’re on the right track. It looks and smells as it should after a few weeks in the barrel and that’s a good start.
This bokashi bran is what we use to ferment food waste and other organic material so that we can make good soil of it later. It’s an extremely simple process but there are a lot of variables in the early days, so we’re working through them and finding a process that suits us here in Myanmar.

 

The bokashi bran is made with rice husk, rice bran, molasses, water — and the magic ingredient, EM-1. EM is a concentrated liquid that contains zillions of microorganisms. Beneficial bacteria (like in yogurt) and useful yeasts (like in baking yeast, or beer). It’s a complex consortium of microbes that do an excellent job fermenting food waste and making it into great soil.
We have a lot of testing and development still to do, but for now we’re happy. This is a great step forward!
Thanks to Kokkoya for lending us a corner of your yard!
/Jenny

က်ေနာ္တို႔…ဘိုကာ႐ွီဖြဲႏုထုပ္လုပ္ေနၾကၿပီ!!
အမွန္ဆိုဒါကနမူနာစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မႈပါ။ဒါေပမယ့္ေအာင္ျမင္ပံုရပါတယ္။စည္ပိုင္းျပာေတြထဲရက္သတၱပတ္တစ္ခ်ိဳ႕ေလာက္ထားၿပီးေနာက္မွာေတာ့ဘိုကာ႐ွီမွာျဖစ္သင့္႐ွိသင့္တဲ့အနံ႔နဲ႔ပံုစံေပၚလာတာမို႔ဒါဟာအစရဲ႕ေကာင္းျခင္းပါပဲ။
ဒီဘိုကာ႐ွီဖြဲႏုဆိုတာ၊ေနာက္ဆံုးေျမဆီေျမေဆြးေကာင္းရေစဖို႔၊မီးဖိုေခ်ာင္စြန္ပစ္ပစၥည္းေတြ၊သဘာဝဝန္းက်င္မထိခိုက္မယ့္ေအာ္ဂဲနစ္အမိႈက္ေတြနဲ႔ကေစာ္ေဖာက္ရတဲ့အရာပါပဲ။
ဒါဟာအလြန္႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္ၿပီး၊အစပိုင္းမွာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္လည္းအလြန္ပဲမ်ားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္းျမန္မာျပည္နဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ပံုကို႐ွာေဖြဖို႔က်ေနာ္တို႔ျကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဘိုကာ႐ွီဖြဲႏုကိုေတာ့၊ဖြဲၾကမ္းဖြဲႏု၊တင္လဲရည္၊ေရ၊ၿပီးေတာ့အဓိကပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့EM1တို႔နဲ႔ျပုလုပ္ပါတယ္။EMဆိုတာကအႏုဇီဝသက္႐ွိေပါင္းကုေဋမ်ားစြာရယ္၊ဒိန္ခ်ဥ္ထဲကလိုမ်ိဳးအက်ိဳးျပဳဘတၱီးရီးယားေတြရယ္နဲ႔၊ဘီယာသို႔မုန္႔ဖုတ္တဲ့တေဆးမွာလိုမ်ိဳးအသံုးဝင္တေဆးအျမဳပ္တို႔ပါဝင္တဲ့အရည္ျပစ္ျပစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
အေကာင္းဆံုးေျမဩဇာျဖစ္လာေစမယ့္မီးဖိုေခ်ာင္စြန္႔ပစ္စၥည္းေတြကိုကေစာ္ေဖာက္ျခင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အႏုဇီဝပိုးေတြရဲ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာပါဝင္ေပါင္းစပ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔မွာေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္စမ္း
သပ္စရာေတြ၊ဖြံၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမွာေတြ႐ွိေနပါေသးတယ္။သို႔ေသာ္ခုထိကေတာ့ဝမ္းသာစရာပါပဲ။ဒီလိုဘိုကာ႐ွီစမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈကေ႐ွ႕ဆက္ခ်ီတက္ဖို႔ခိုင္မာတဲ့ေျခတစ္လွမ္းလွမ္းလိုက္ႏိုင္ျခင္းပါပဲ။
ဒီစမ္းသပ္ထုပ္လုပ္မႈအတြက္ေနရာအသံုးျပဳခြင့္ေပးထားတဲ့ကုကၠဳိယာေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ခင္းအဖြဲ႔ကိုေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။
/Inda

Published by Bokashi Myanmar

Organic waste is not trash! #soilrevolution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: